reżyseria: Honorata Magdeczko – Capote

Dziad: Honorata Magdeczko – Capote

Baba i Rybka: Krzysztof Rogacewicz

Spektakl teatralny „O rybaku i Złotej Rybce” wg Aleksandra Puszkina 
oraz opowiadań Michała Zoszczenki.
Historia stara jak świat i jak Baba z tejże bajki. 
Chciwość i zachłanność  z jednej strony, z drugiej – poczciwość i dobroć!
No i w tym wszystkim Złota Rybka!

Relacje: kobieta – mężczyzna uwypuklone w zabawny sposób za pomocą lalek.
Aktorzy grają podwójne role – (męsko – żeńskie)!
Spektakl jest grany w dwóch planach – żywym i lalkowym.

Przeznaczony dla dorosłych, młodzieży i dzieci. 
Spektakl może być prezentowany również na imprezach plenerowych.
Po spektaklu istnieje możliwość przeprowadzenia krótkich warsztatów teatralnych.
Uczestnicy poznają technikę animacji lalek i aranżacji scenek.