Jubileusz w MASCE!
Teatr MASKA w 2020 roku obchodzi swój jubileusz 25.lecia!
Czas zarazy – czas maski! O ironio! Najwięksi filozofowie nie przewidzieli tego.
Kilkudniowe wydarzenie teatralne skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz miłośników sztuki okazało się wydarzeniem na 25% widowni.
Ale i tak zdążyliśmy przed „lockdown’em”!
W ramach Jubileuszu widzowie mogli obejrzeć trzy propozycje:
 1. Spektakl ŁAWECZKA – w reżyserii Krzysztofa Pulkowskiego z Honoratą Magdeczko-Capote i Krzysztofem Rogacewiczem na scenie
 2. Spektakl KONTRABASISTA – w reżyserii Krzysztofa Pulkowskiego; z Krzysztofem Rogacewiczem w roli tytułowej
 3. Historia Teatru MASKA w pigułce: widowisko teatralno – muzyczne z udziałem aktorów teatru MASKA oraz zaproszonych artystów (Róża Wysocka i Marek Mikulski). W trakcie programu widzowie mogli zobaczyć fragmenty spektakli, recitali muzycznych oraz retrospektywną prezentację wideo specjalnie przygotowaną obejmującą 25 lat działalności Teatru MASKA.
Czas Jubileuszu w „zarazie” osłodziły nam trochę nagrody, które dumnie przyjęliśmy na swoje piersi. Pan Marek Obrębalski wręczył nam Odznaczenia – „ZASŁUŻONY DLA KULTURY DOLNEGO ŚLĄSKA” przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Honorata Magdeczko-Capote w tym roku również obchodzi 40.lecie pracy artystycznej na scenie. To też było okazją do wręczenia jej nagrody przez Pana Jerzego Łużniaka Prezydenta Miasta Jeleniej Góry!
Teatr MASKA od 25 LAT ma swoją siedzibę w ODK na jeleniogórskim Zabobrzu. Tu należą się gorące podziękowania obecnej dyrekcji w osobie Pani Sylwii Motyl, ale również Pani Marii Lach, która „przygarnęła” nas pod swój dach oraz Panu Jarosławowi Gromadzkiemu, który także dyrektorował tej placówce.
Od pięciu lat z teatrem współpracuje jako reżyser (z wymiernymi wynikami – KONTRABASISTA NAGRODY!!!) – Krzysztof Pulkowski. Chwała Mu za to!!!
 

 

 

 

Teatr MASKA zaczynał działalność w 1995 roku w składzie:
 • Honorata Magdeczko-Capote
 • Ryszard Wojnarowski
 • Andrzej Kempa
 • Andrzej Ball
 • Paweł Sikora
 • Krzysztof Rogacewicz
 • Marek Oleksy
 • Bogumiła Twardowska-Rogacewicz
Gościnnie w MASCE grali:
 • Anna Szymańska
 • Bogusława Jaremowicz
 • Małgorzata Osiej
 • Ela Kosecka
 • Lidia Filipek
 • Janek Kochanowski
 • Tadeusz Rybicki
 • Włodzimierz Dyła „Valdi”
 • Bogusław Siwko
 • Tadeusz Siwek
Teatr MASKA pragnie podziękować wszystkim, dzięki którym wydarzenia Jubileuszu 25.lecia mogły się odbyć:
 • Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry,
 • Pani Poseł na Sejm RP Zofii Czernow,
 • Panu Markowi Obrębalskiemu z UMWD.
Jubileusz 25.lecia Teatru MASKA został zrealizowany w ramach dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury w Mieście Jelenia Góra w 2020r.